Logo

INTERNE VEDTÆGTER - Dilectus Madeira

Dilectus Madeira

INTERNE VEDTÆGTER

 

Kapitel 1

Formål/rammer og mål

Punkt 1

Formål

1: Residencia Assestida da Assicom do Funchal, herefter kaldt DILECTUS´ interne vedtægter, har til formål at informere om de rettigheder og pligter for de juridiske repræsentanter for firmaet, ligesom det skal fremme det aktive samarbejde mellem begge parter, for at sikre opfyldelsen af firmaets mål.

2: DILECTUS er et privat foretagne, som sigter efter at koordinere plejehjem til ældre og offentligheden i almindelighed, samt at servicere dens beboere.

Punkt 2

Rammer

1: DILECTUS byder beboere, med eller uden specielle behov, velkomne til stedet, på enten midlertidig eller permanent basis. Beboeren er i centrum, med vægt på daglige sociale aktiviteter samt velbefindende, både udenfor og indenfor området. Alt baseret på frivillighed.

2: Indlæggelse kan ske, på foranledning af beboeren selv, familie eller værge med speciel tilladelse hertil, hvis beboerens evner er formindsket.

3: Individuel behandling, bestemmes af den ledende læge og oversygeplejerske, som i fællesskab vil stille diagnose, samt udarbejde en plan for hver enkelt beboer, for at fremme og udvikle beboerens selvstændighed, samt minimere beboerens eventuelle uønskede følelsesmæssige og fysiske tilstand, for på denne måde at opnå fuld tilfredshed for beboerens dagligdag.

Punkt 3

Mål

1: At sikre fuld tilfredshed for beboerens dagligdag: Indkvartering, måltider/personlig diæt, helbredsplan og behandling.

2: At sikre et godt forhold til beboerens familie, venner, bekendte og andre beboere.

3: At sikre og respektere beboerens selvstændighed, personlighed, privatliv, meninger og holdninger.

4: At overvåge og garantere beboerens sociale liv og tillade udøvelse af hans/hendes religiøse overbevisning

5: At fremme socialt samvær, hensyntagen og sikkerhed for den enkelte beboer.

6: At bidrage til aldringsprocessen, som værende en naturlig del af livet.

Punkt 4

Værdi principper

Værdiprincipper som aktivt udføres af DILECTUS:

 1. Personlig omsorg: At sikre respekt for menneskelig værdighed, vedrørende alle aspekter af beboerens privatliv. Herunder, naturligvis, fortrolighed hvad angår beboerens sygejournal.
 2. Etik: At sikre udførelsen af etisk moral, fra de forskellige personalegrupper, som måtte have kontakt med beboeren.
 3. Kvalitet og effektivitet: At fremme høj kvalitet og maksimal effektivitet i alle henseender.
 4. Samarbejde med familiemedlemmer: At tilskynde til, samt lette familiemedlemmers involvering, som værende en afgørende faktor for beboerens tilpasning og fortsatte forbedring.
 5. Gennemsigtighed: Altid at handle med præcision, nøjagtighed og gennemsigtighed, for der igennem at opnå DILECTUS mål
 6. Ansvar: At sikre en ansvarlig kultur, som skal sikre at ledelse og ansatte i DILECTUS, arbejder i overensstemmelse med interne regler og procedurer. Førnævnte, vil altid stå til ansvar for deres handlinger overfor DILECTUS` bestyrelse.

Punkt 5

Værelser

DILECTUS har 80 senge, fordelt på enkelt og dobbeltværelser. 18 af disse, er hovedsagligt tiltænkt faste beboere.

Kapitel II

Optagelse

Punkt 6

Generelle regler for optagelse

 1. Følgende regler for optagelse er gældende:
 2. Hvis der er ledige senge på DILECTUS;
 3. Hvis ansøgeren godkendes af DILECTUS´ bestyrelse.

2: For at opnå optagelse, som bedømmes af DILECTUS´ bestyrelse, skal ansøgeren opnå følgende krav:

 1. Ansøgeren skal være villig til at blive optaget under reglerne. Som nævnt under punkt 2.
 2. Ved optagelsen, må ansøgeren ikke lide af nogen form for smitsom sygdom eller infektion og/eller psykisk sygdom, som måtte have indflydelse på andre beboeres helbred.

Punkt 7

Optagelses procedure

 1. Ansøgningen skal ske skriftligt, med samtykke fra ansøgeren selv, familiemedlemmer/læge eller gyldig værge.
 2. Efter forlæggelse af ansøgningen for DILECTUS´ ansvarlige læge, vil der blive afholdt møde med ansøger/familiemedlemmer/ læge eller værge. Efterfølgende vil et ansøgningsskema blive udfyldt.
 3. Ved ansøgning skal følgende dokumenter fremvises:
 4. Registreringsformular, behørigt udfyldt af ansøgeren/familiemedlemmer/læge eller gyldig værge
 5. Fotokopier af følgende dokumenter:

Identitetskort/Pas

Personnummerbevis

Sygesikringskort/det blå EU-sygesikringskort

Evt. Privatforsikring

Evt. dokumenter fra stat/kommune

Identitetskort/Pas fra familiemedlemmer/læge eller værge, samt deres adresse og telefonnummer, med henblik på kontakt til disse.

 1. Ved ansøgningsproceduren får den evt. kommende beboer udleveret følgende:
 2. Vilkår og betingelser
 3. Åbningstider for alle serviceorganer
 4. Ansøgningsformular
 5. En liste med alle dokumenter sammen med ansøgningsformularen
 6. Hvis der er plads på stedet, kan optagelsen foregå straks, hvis ledelsen anerkender dette

Punkt 8

Modtagelses procedurer

Ved modtagelsen, er det vigtigt at notere sig følgende:

 1. Gennemgang og underskrift på en modtagelseskontrakt og servicekontrakt mellem DILECTUS og beboeren/familiemedlem/ læge eller værge, hvor begge parters vilkår og betingelser er nedskrevet. Inklusive den månedlige pris, ifølge DILECTUS vilkår og betingelser.
 2. Fremvisning af alle dokumenter, nævnt i det tidligere punkt. Inklusive dokumenter, som måtte være udløbet, inden 30 dage efter registreringsdatoen.
 3. Lægeerklæring, som udelukker smitsomme sygdomme og/eller psykisk sygdom, ifølge Punkt 6 § 2b.
 4. Ansøgerens sygdoms historie.
 5. Familiemedlemmers/læges eller værges identitetskort/pas eller bopælsbevis, samt personnummerbevis, ifølge punkt 7 § 3b.
 6. En liste indeholdende alle ejendele, som beboeren medbringer til DILECTUS´ område og som kommer i DILECTUS´ varetægt. Denne liste underskrives af alle parter, som er involveret i beboerens modtagelseskontrakt.

Punkt 9

Månedlig betaling

 1. Ved modtagelsen, skal beboeren lægge et depositum, som svarer til en måneds ophold.
 2. Ved ophold på mere end 6 måneder, skal beboeren lægge et depositum, svarende til 2 måneders ophold.
 3. Den månedlige betaling, skal falde senest d. 10. i hver måned, for at opretholde videreførelsen af kontrakten.
 4. Alle tillægsydelser, som ikke er inkluderet i prisen for det månedlige ophold, præsenteres på en separat regning. Denne skal også betales senest d. 10. i hver måned.
 5. Hvis beboeren afgår ved døden, inden halvdelen af måneden er omme, betales der kun for en halv måned. Skulle beboeren afgå ved døden efter denne dag, betales der for en hel måneds ophold.
 6. Den månedlige betaling inkluderer alle former for ydelser, som er beskrevet i punkt 10.
 7. Den månedlige pris kan ændres, forudsat, at det er godkendt af bestyrelsen, og vil blive meddelt beboeren/familien/lægen eller den gældende værge, mindst 180 dage før ændringen.
 8. Hvis den månedlige betaling er forsinket i mere end 30 dage, kan DILECTUS tilbagekalde eller annullere kontrakten.

Punkt 10

Følgende er inkluderet i den månedlige pris:

 1. Indkvartering
 2. Måltider i spisesalen
 3. Personlig bistand til udførelse af en normal dagligdag. (At stå op, gå i seng, gå på toilettet, blive påklædt, blive afklædt, hjælp til indtagelse af føde samt andre basale behov).
 4. Bistand til Fremmelse af selvstændig fysisk aktivitet.
 5. Bistand til Fremmelse og udvikling af sociale/kulturelle og fritidsaktiviteter.
 6. Vask af beboerens tøj.
 7. Hygiejne og omsorg.
 8. Grundlæggende medicinsk og personlig sundhedspleje: Dvs. at imødekomme basale behov: Passende diæt og væske, bistå med ordineret medicin og administration af indsprøjtninger og enkelte forbindinger, hvis dette er påkrævet.
 9. Administrere ordineret medicin, samt afhentning af denne, hvis ønsket.
 10. At sørge for transport til hospital eller andre helbreds institutioner, evt. akkompagneret af en ansat fra DILECTUS, hvis han/hun ønsker dette.
 11. Brug af gymnastiklokalet.
 12. Benyttelse af swimmingpoolen (når den er åben)
 13. TV og Wi-Fi grundpakke på værelset
 14. Benyttelse af alle fællesarealer

Punkt 11

Følgende et IKKE inkluderet i den månedlige pris:

 1. De følgende ydelser er IKKE inkluderet i den månedlige pris:
 2. Private telefonopkald, eller andre opkald hvor der medfølger en takst.
 3. Skønhedsbehandlinger. (Frisør, manicure, pedicure, massage).
 4. Medicin
 5. Diagnostiske prøver, aftaler med og behandling af specialister, serum terapi, forbindinger (bortset fra simple forbindinger), forsyning af ilt fra flaske og anden medicinsk procedure;
 6. Særlig pleje, så som fysioterapi, rehabilitering og andre lignende ydelser;
 7. Inkontinensindlæg og lignende;
 8. Rensning og håndvask af personligt tøj;
 9. Á la carte bespisning, udgifter i baren samt andre ydelser som der ikke refereres til i ovenstående punkt 10;
 10. Aktivitets klasser, som ikke er indbefattet af ovenstående punkt 10.
 11. Adgang til højhastigheds internet og bestemte TV kanaler på værelset;
 12. Room-service vedrørende måltider, med mindre beboeren er beordret sengeliggende;

Punkt 12

Særlige kontrakter

Beboere kan få mere personlige arrangementer indskrevet i kontrakten, hvad indgår indkvartering og pleje, på enten permanent eller midlertidig basis. Kontrakterne vil reflektere hver enkelt beboers personlige situation.

Punkt 13

Beboerens integration

 1. Beboerens integrations proces, tager normalt 4 uger efter opholdets begyndelse. En vellykket integration er specielt vigtig for beboere med længerevarende ophold. I denne periode, vil der specielt blive lagt vægt på forholdet mellem DILECTUS medarbejdere samt andre beboere, hvor der hele tiden lægges vægt på den enkelte beboers selvstændighed.
 2. På beboerens første dag, vil DILECTUS´ fagligt ansvarlige, eller dennes afløser være tilstede, for at lave en individuel helbredsplan for den nye beboer.
 3. Efter modtagelsen, vil beboeren få oprettet en journal. Oplysningerne i denne journal er begrænsede og fortrolige.

Punkt 14

Ydelser udført af DILECTUS

De ydelser som der refereres til i det følgende, udføres indenfor DILECTUS område, uden afbrydelse;

 1. Indkvartering, måltider, rengøring og andre nødvendige ydelser, som sikrer en god livskvalitet for beboeren;
 2. Medicinsk overvågning, hvis nødvendigt, samt sygepleje, udført af sygeplejerskerne, som arbejde på DILECTUS´ område;
 3. At følges med beboeren udenfor DILECTUS, når denne skal købe varer eller andet, når dette anses for værende nødvendigt. Forudsat at beboeren ikke har familiemedlemmer eller lignende, som kan være behjælpelig med disse indkøb;
 4. Indkvartering vil være i enkelt eller dobbeltværelse, behørigt indrettet efter beboerens behov;
 5. Udover permanente beboere, kan DILECTUS, mod betaling, tilbyde midlertidigt ophold til gæster, som vil bo i kortere perioder. F. eks. Familiemedlemmer på ferie, aflastningsophold, kortere sygdomsforløb, kurophold etc.
 6. Der tilbydes 5 måltider om dagen, eller flere, hvis dette er ordineret, indenfor de tider som er opslået i restauranten, opholdsstuen og receptionen.
 7. De ugentlig opslåede menuer kan ændres hvis nødvendigt.

Punkt 15

Sundhedspleje

Lægelige aftaler, sygepleje, rehabilitering og anden lignende service, udføres på de dertil indrettede steder ifølge den tidsplan som vil være opslået i receptionen og i plejelokalerne.

Punkt 16

Besøg

 1. Besøg fra familie eller venner, skal foregå i receptionen, opholdsstuen eller på værelset, hvis det er et enkeltværelse, eller hvis beboeren er sengeliggende. Besøg skal foregå indenfor de tider som er opslået i receptionen og i opholdsstuen.
 2. Udenfor de opslåede tider, kan besøg kun foregå i specielle tilfælde, og kun når dette er godkendt af DILECTUS tekniske team;
 3. Besøgende kan indtage måltider i spisesalen, når de måtte ønske dette. Disse måltider skal være bestilt på forhånd, og skal betales separat.

 

Punkt 17

Udflugter

 1. Ansvaret for gruppeudflugter, ligger hos DILECTUS´ fritidsansvarlige, som arrangerer aktiviteter, hvor både beboere og familiemedlemmer kan deltage, forudsat at der er plads i de transportmidler som bruges.
 2. Visse udflugter er gratis, andre skal betales af beboeren. Deltagelse i alle udflugter er på frivillig basis.
 3. På udflugter vil beboeren altid være ledsaget af DILECTUS´ fritidsansvarlige og, om nødvendigt af DILECTUS´ samarbejdspartnere.
 4. Hvis den enkelte beboer ikke selv har mulighed for at kunne vælge at deltage i arrangementer, vil det være nødvendigt at indhente tilladelse fra familiemedlemmer/læge eller værge.

Kapitel III

Rettigheder og pligter

Punkt 18

DILECTUS har følgende rettigheder:

 1. At kræve opfyldelse af firmaets forretningsorden, fra både beboere og samarbejdspartnere;
 2. At ændre firmaets interne regler, når DILECTUS ´ ledelse finder dette nødvendigt
 3. At fuldføre en gyldig kontrakt mellem DILECTUS og beboeren/familiemedlemmer/læge eller værge;
 4. At fastlægge den månedlige regning og ændringer i denne;
 5. At debitere beboerens konto, for ydelser som ikke er inkluderet i den på forhånd aftalte månedlige betaling.
 6. At afbryde kontrakten, hvis beboeren ikke opfylder dennes vilkår og betingelser, fastlagt af DILECTUS
 7. At sikre respekt for DILECTUS´ medarbejdere på job.

Punkt 19

DILECTUS pligter

DILECTUS´ pligter er som følger:

 1. At sørge for al passende pleje, i forhold til beboerens behov, ifølge kontrakten, for derved at fremme og opretholde beboerens selvstændighed og uafhængighed;
 2. Så vidt som muligt, at sørge for velafbalanceret kost, indenfor beboerens normale spisevaner og smag, ifølge lægens råd;
 3. At sørge for et godt og sundt miljø, som vil tilskynde en harmonisk atmosfære, mellem de enkelte beboere, samtidig med at deres privatliv beskyttes;
 4. At fremme sociale og kulturelle aktiviteter for beboerne, for at bibeholde deres fysiske og mentale evner;
 5. At tilbyde et komfortabelt, behageligt og humant miljø;
 6. At garantere de nødvendige ydelser for beboerens sundhed. Specielt god hygiejne indenfor måltider og vasketøj;
 7. At tilbyde rutiner af sygepleje og lægelig karakter på området, med mindre at det drejer sig om nødsituationer, hvor beboeren må overflyttes til en anden medicinsk enhed;
 8. At tilbyde betalte rehabilitations ydelser (Undtagen fysioterapi) for at bistå til helbredelse, stabilisering og minimering af patologiske symptomer;
 9. At fremme fortsættelsen af gode forbindelser med familiemedlemmer, andre beboere samt DILECTUS´ personale;
 10. At tillade praksis af beboerens religion. Eller hvis beboeren ikke selv er i stand til dette; på familiens foranledning;
 11. Til hver en tid at informere familiemedlemmer/læge eller værge, om forværring i helbredstilstand, ulykker eller nødsituationer;
 12. At sørge for en individuel helbredsplan, samt forsynde denne med opdateringer og ændringer
 13. At sikre fortrolighed vedrørende all oplysninger om beboeren;
 14. At sikre kvaliteten og udførelsen af de forudsatte ydelser;

Punkt 20

Beboerens rettigheder:

Beboerens rettigheder er som følger;

 1. Indkvartering og ydelser/pleje som kræves for at opnå beboerens behov, hvor der tages hensyn til hans/hendes selvstændighed og uafhængighed;
 2. Livskvalitet og et behageligt, komfortabelt of humant miljø;
 3. At modtage tilstrækkelig støtte til enhver fysisk/mental begrænsning, hvis dette er nødvendigt;
 4. At blive behandlet med ære og respekt, hvor der tages højde for beboerens privatliv, indenfor hans/hendes område, inklusive personlig korrespondance;
 5. At kontrollere, rette og opdatere beboerens journal;
 6. At udføre periodiske evalueringer af beboerens pleje;
 7. At holde beboerens oplysninger i journalen fortrolig;
 8. At være fuldt ud opdateret på emner, vedrørende hans/hendes indkvartering, samt de ydelser som står til rådighed;
 9. At betragte DILECTUS som hans/hendes eget hjem, samt give beboeren mulighed for at medbringe personlige ejendele, samt ejendele af stor følelsesmæssig betydning (sågar møbler) til beboerens værelse (dog kun på enkeltværelse) og kun med tilladelse fra DILECTUS´ bestyrelse;
 10. Borgerret;
 11. Religiøs assistance, når dette er påkrævet;
 12. At modtage besøg indenfor de opslåede tider;
 13. At udtrykke sine meninger og holdninger, samt deltage aktivt, i de af DILECTUS organiserede arrangementer, når dette er muligt;
 14. At fremsætte forslag og klager;
 15. At bruge DILECTUS´ telefon uforstyrret, når dette er nødvendigt, mod betaling af de udførte opkald;
 16. At modtage en kopi af DILECTUS´ vilkår og betingelser, når disse foreligger;
 17. At deltage i fornøjelsesaktiviteter, indenfor beboerens interesser og muligheder.

Punkt 21

Beboerens pligter

Beboerens pligter er:

 1. At efterkomme den tilstedeværende firmastruktur, samt de beslutninger som træffes, hvad angår driften af DILECTUS;
 2. At betale den aftalte månedlige udgift, samt evt. tillægsudgifter;
 3. Atl at værne om, samt passende brug af DILECTUS´ område. Dette gælder både de private og offentlige områder;
 4. At bidrage til et sundt socialt sammenhold, indenfor DILECTUS´ område, herunder respekt for samtlige beboeres privatliv og selvstændighed;
 5. At informere DILECTUS mindst 15 dage før en kontrakt ønskes afsluttet. Hvis dette ikke overholdes, har DILECTUS ret til at opkræve betaling for indeværende og/eller betaling for den kommende måned;
 6. At indtage alle måltider i restauranten, med mindre sygdom eller fysiske begrænsninger er bekræftet;
 7. Det er ikke tilladt at bruge lommelygter, komfurer, tændstikker, lightere samt nogen som helst form for våben, herunder skarpe eller sløve knive. Dette gælder hele DILECTUS´ område. Såvel privat som offentligt.
 8. Det er ikke tilladt at opbevare, eller fremstille nogen form for mad, hverken på værelset, eller indenfor DILECTUS´ fællesarealer
 9. Det er ikke tilladt at have medicin, uden DILECTUS´ ledelses eller den kliniske ledelses viden: Medicin må ej heller modtages af familiemedlemmer eller værge. Medicin skal i princippet opbevares af oversygeplejersken på et dertil egnet sted. Medicinen gives KUN, hvis den er udskrevet af den personlige læge, eller af DILECTUS´ læge, som måtte assistere beboeren i en nødsituation;
 10. At informere DILECTUS kliniske ledelse, om en hvilken som helst form for medicin, udskrevet af den personlige læge, samt informere om evt. ændringer i den lægelige journal og sygdomshistorik;

Punkt 22

Ansvar

Beboeren/familiemedlemmer/læge eller værge, er økonomisk ansvarlig for enhver skade påført DILECTUS´ ejendom, eller på andre beboere og deres ejendom, uanset at disse skader er påført bevidst eller ej.

Efter besigtigelse af skaden, skal denne straks udbedres, enten ved kontant afregning, eller tillagt beboerens månedlige regning.

Punkt 23

Beboerens færden udenfor DILECTUS´ område

 1. Beboeren må forlade DILECTUS område dagligt, når denne ønsker det. Dog skal al bevægelse udenfor området altid oplyses den tekniske direktør, eller dennes afløser.
 2. Hvis beboeren ikke selv har mulighed for at beslutte hans/hendes færden udenfor området, skal der foreligge en skriftlig tilladelse fra enten familiemedlemmer/læge eller værge.
 3. DILECTUS har mulighed for at annullere kontrakten, hvis beboeren ubegrundet forlader området i mere end 30 dage.
 4. Under evt. ophold udenfor DILECTUS´ område, overgår det fulde ansvar for beboeren til enten beboeren selv/familiemedlemmer/læge eller værge.
 5. Hvis beboeren ikke møder op til måltider, eller ikke overnatter på DILECTUS uden først at have givet besked herom, vil besked om dette straks blive videregivet til beboerens familie/læge eller værge, så vel som til politiet, hvorefter det vil være de førnævntes ansvar at finde/lokalisere beboeren.
 6. I tilfælde af at der måtte opstå tvunget fravær, eller at beboeren frivilligt har valgt at forlade DILECTUS i en periode på mindre end 45 dage pr. år, vil DILECTUS holde beboerens værelse frit.
 7. I begge tilfælde, som der er refereret til i den foregående paragraf, vil der blive fratrukket en rabat på 20 % i forhold til den månedlige betaling, afhængig af beboerens samlede fravær.
 8. Hvis det samlede fravær, i løbet af et år overstiger 45 dage, vil DILECTUS beslutte, enten at forlænge det i paragraf 6 & 7 beskrevne, eller at afbryde kontrakten.

Punkt 24

Beboeren afgår ved døden

 1. I tilfælde af en beboers død, er familie/læge eller værge ansvarlig for begravelsesomkostningerne.
 2. Hvis familie/læge eller værge ikke har udtrykt specifikt ønske om bedemand, vælger DILECTUS selv en bedemand, hvor afdødes familie/læge eller værge afholder alle omkostninger til denne, samt alle andre begravelsesomkostninger.
 3. Alle afdødes ejendele, overdrages til familie/læge eller værge, ved underskrift af en liste med afdødes samtlige ejendele.
 4. Hvis intet andet er meddelt af beboeren, før dennes død, overgår samtlige af afdødes personlige ejendele til DILECTUS. Med mindre familie/læge eller værge, gør krav på disse indenfor 90 dage efter beboerens død.

 

 

 

 

Kapitel IV

Bestyrelsen

Punkt 25

Den tekniske leder

 1. Den tekniske leder er ansvarlig for ledelsen og driften af DILECTUS, og står som ansvarlig for bestyrelsen af denne.
 2. Hvis den tekniske leder er forhindret, eller på anden måde fraværende, vil hans/hendes ansvar blive overdraget til en anden kollega, udpeget af ham/hende selv for bestyrelsen.
 3. Den tekniske leder, har en lægelig uddannelse (specialiseret i geriatri, som er læren om alderdommens sygdomme og/eller intern medicin). Eller en sygeplejer uddannelse med mindst 5 års arbejdserfaring, med speciale i geriatri. Eller er uddannet indenfor social og humanitær videnskab, igen med minimum 5 års arbejdserfaring. Eller en tilsvarende akademisk uddannelse, som kvalificerer til dette ansvarsområde.

Punkt 26

Den tekniske leders ansvarsområder

 1. ledelse
 2. At hjælpe og støtte bestyrelsen
 3. At skabe forhold for beboerne, som sikrer dem et godt og sundt miljø, hvad angår deres selvstændighed og privatliv, samt deltagelse indenfor deres fysiske og kognitive muligheder.
 4. At sørge for outsourcing kontrakter, som er nødvendige for driften af DILECTUS. Specielt indenfor områder som catering og pleje.
 5. At afholde møder med DILECTUS´ professionelle hold, specielt med opmærksomhed på forholdet mellem de forskellige medarbejdere, for at undgå enhver form for konflikt, og for at fremme motivationen for enhver som er ansat i DILECTUS.
 6. At sørge for kurser indenfor de enkelte arbejdsområder, for hele tiden at forbedre kvaliteten af de ydelser som DILECTUS kan tilbyde
 7. At sørge for, og tillade beboernes deltagelse i hverdagen, ved at lytte til deres meninger og forespørgsler.
 8. Kontrollere, tillade og opstille de ansattes arbejdstider.
 9. At analysere de professionelle ansøgeres kvalifikationer ved ansættelse.
 10. At foreslå erhvervelse at af udstyr, samt indkøb af dette.
 11. At forestå den årlige vurdering af den enkelte ansatte.
 12. At anmode om opsætning af de ansattes årlige ferieskema.
 13. At fremme og skabe forhold for den enkelte beboers inklusion på DILECTUS, samt motivere og opmuntre plejepersonalet til at fremme beboerens inklusion.
 14. At følge beboerens tilstand, og gøre sig selv kendt gennem høflighedsbesøg.
 15. At kontrollere og efterspørge informationer og opdateringer vedrørende den enkelte beboers journal. At efterspørgekronologiske journaler vedrørende enhver undersøgelse/indgriben, foretaget af enten sygeplejersker, eller andre professionelle indenfor sundheds faget
 16. At sørge for sikkerhedsmæssige tiltag udenfor DILECTUS område. Dette vedrørende beboerens sikkerhed, når denne transporteres udenfor DILECTUS´ område. Disse sikkerhedstiltag skal til enhver tid rapporteres til fritidschefen, samt oversygeplejersken, som står for transporten

Punkt 27

Direktøren

 1. Direktøren er ansvarlig for overvågningen af DILECTUS generelle drift.
 2. Direktøren skal rapportere direkte til den tekniske leder.

Punkt 28

Direktørens ansvarsområder

 1. Ledelse
 2. At sørge for ledelsen af DILECTUS´ generelle drift, samt at rapportere direkte til den tekniske leder.
 3. At administrere det daglige regnskab, samt præsentere dette, gennemsigtigt via firmaets samlede regnskab.
 4. At holde styr på de daglige administrative og finansielle emner, samt at sikre at regnskaberne straks videresendes til revisoren.
 5. At foreslå træningskurser, indenfor de forskellige arbejdsområder, efter behov, for der igennem at forbedre DILECTUS service ydelser.
 6. At foreslå ansættelse af professionelle medarbejdere, når dette er nødvendigt.
 7. At forestå ansættelse af medarbejdere generelt.
 8. At godkende det årlige ferieskema.
 9. Underholdning og aktiviteter.
 10. At lave et 6-måneders aktivitetsprogram, i samarbejde med både andre medarbejdere og beboere.
 11. At gøre aktiviteterne åben for offentligheden, for at fremme socialt samarbejde
 12. At fremme beboernes deltagelse i DILECTUS´ daglige liv, specielt indenfor DILECTUS´ fællesområder.

Punkt 29

Ansatte i administration og reception:

Ansatte indenfor administration og reception, er underlagt direktøren.

 1. Deres opgaver er som følger:
 2. At have personlig kontakt med beboerne og mennesker generelt, som besøger DILECTUS.
 3. At modtage telefonopkald, både fra offentligheden, sengeliggende beboere og beboere generelt.
 4. At samarbejde med revisoren, samt ordne, aflevere og sende alle dokumenter vedrørende regnskab.
 5. Generelt administrativt arbejde;
 6. Arkivering;
 7. Aflevere lønsedler;
 8. Fremsende betalinger til leverandører;
 9. At være ansvarlig for de ansattes arbejdsplan;

Punkt 30

Den kliniske leder

Den kliniske leder er læge, uddannet til dette arbejdsområde.

Kapitel V

Andre tekniske sagkundskaber og ydelser

Punkt 31

Sygeplejersker og sygehjælpere

Sygeplejersker og sygehjælpere arbejder på DILECTUS via et udefra kommende firma: ENFELAR, hvis hovedkontor befinder sig på DILECTUS´ område, med pligt til at rapportere til den tekniske leder (se punkt 26)

Punkt 32

Sygeplejersker

 1. Sygeplejerskerne er ansvarlige for:
 2. At følge reglerne i sygeplejerlov nr. 161 af 4. september 1996, ændret i love nr. 104 af 21. april 1998
 3. At arbejde under bestemmelserne, beskrevet i den Nationale Statut af Registrerede Sygeplejersker.
 4. Hovedopgaver
  • Oversygeplejersken er ansvarlig for DILECTUS´ beboeres personlige plejeplan, samt for opsynet af og samarbejdet med de sygeplejersker, som arbejder indenfor DILECTUS´ område.
  • Sygeplejerne er ansvarlige for:
 5. Modtagelse af DILECTUS´ beboere
 6. At deltage aktivt i beboernes integration;
 7. At assistere i planlægning af pleje af den enkelte beboer, bestemt af oversygeplejersken.
 8. At skabe forbindelse til gruppen af sundhedspersonale, for at fremme beboerens pleje, samt at opretholde forbindelsen til dennes familie/læge eller værge;
 9. At rådgive, kontrollere og planlægge al indgriben af sygeplejerlig art.
 10. At deltage i, samt fremme udviklingsmæssig træning, hvor også sygehjælpere deltager.

Punkt 33

Sygehjælpere

Hovedopgaver:

 1. At udføre bekvemmelighed og hygiejne for DILECTUS´ beboere, afhængig af plejeplanen, som er dikteret af oversygeplejersken.
 2. At være til stede under beboerens måltider, når dette er nødvendigt;
 3. At udføre andre arbejdsopgaver, når dette er dikteret af oversygeplejersken;

Punkt 34

Rengøringspersonale

Alle rengøringsopgaver hører under firmaet ENFERLAR, som er nævnt i punkt 31.

Rengøringspersonalets pligter er som følger:

 1. At rengøre og desinficere, samt holde DILECTUS´ område ryddeligt, med undtagelse af køkkenet, spisesalen og baren.
 2. At indsamle, fordele og gemme alt vasketøj

Punkt 35

Køkkenpersonale

Køkkenpersonalet er ansvarlig for:

 1. Tilberedning af måltider, anbefalet af lægen, eller en ernæringsekspert;
 2. At forberede og fordele måltider, som enten er tilberedt indenfor DILECTUS´ område eller hentet udefra;
 3. At tilberede morgenmad, snacks og andre lette måltider;
 4. At være ansvarlig for rengøring af køkkenet, madlavningsområdet, spisesalen og baren;
 5. At anskaffe den mad, som der er brug for;
 6. At stå for, lede og arrangere spisesalen;

Kapitel VI

Klager og forslag

Punkt 36

Behandling af klager/forslag:

DILECTUS har en retfærdig måde at modtage, enten klager eller forslag på. Vi behandler alle klager ens, og forsøger på alle måder at bringe et evt. problem i orden. Vi holder altid klageren informeret om, hvad der sker, mens klagen bliver undersøgt

Punkt 37

Reklamations bog:

I følge portugisisk lov, har DILECTUS en reklamations bog, som er tilgængelig til enhver tid.

Punkt 38

Sager som ikke er dækket ind, under de interne regler:

Enhver sag, som ikke er beskrevet i dette dokument, er underlagt portugisisk lov. Regler besluttet af DILECTUS´ bestyrelse, er igen underlagt direktoratet for social sikkerhed og sundhed, andre vedtægter, samt enhver anden regel eller lov, vedrørende helbred, hygiejne, sikkerhed og social sikkerhed, som hører under portugisisk lov.

Punkt 39

Interne regler og ændringer:

 1. De interne regler gælder fra den dag de bliver underskrevet;
 2. De interne regler kan ændres, i tilfælde af at bestyrelsen i DILECTUS træffer beslutning herom.